Վարկի հաշվիչ | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

Անհատական սպառողական վարկ

Հատուկ առաջարկ՝ ցածր տոկոսադրույք և տրամադրվող գումարի ավելի մեծ սահմանաչափ 28.06.2018-31.10.2018. ժամանակահատվածում դիմելու դեպքում: Մանրամասների համար սեղմեք այստեղ.

Վարկի հաշվիչ

Վարկի հաշվիչի պատասխանը չի հանդիսանում վարկի տրամադրման խոստում և Բանկի համար չի առաջացնում վարկ տրամադրելու պարտավորություն:


Վարկի չափ

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար` 150,000 մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ

Armenian Dram

Վարկի չափ

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար` 150,000 մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

12-24/36 ամիս


Ժամկետ (ամիս)

12-24/36 ամիս

19%


Armenian Dram 22,678


Ցանկանու՞մ եք դիմել անհատական սպառողական վարկի Ծանոթացեք վարկունակության պայմաններին

Նշում` Կախված վարկի ռիսկայնության գնահատումից`վարկի դիմումը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքով:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի տեղեկատվության համար սեղմեք այստեղ:

Թարմացվել է` 01/03/2018 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

  • Վավեր անձնագիր, կացության քարտ կամ նույնականացման քարտ
  • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իր բանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան)
  • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներ և/կամ փաստաթղթեր, օրինակ`հարկային հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն
  • Եթե դիմողը Բանկի հաճախորդ չէ, ապա նրա բանկային հաշվի վերջին 6 ամսվա քաղվածքները` աշխատավարձային փոխանցումներով (աշխատավարձային հաճախորդներ), հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր (ոչ աշխատավարձային հաճախորդներ)
  • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ
 
 

Վարկի մարման կարգը

Վարկը կարող է մարվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

  • Վարկի հիմնական գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարումներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց: Այսպիսով, վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածում ընդհանուր ամսական վճարումները նվազում են:
  • Վարկի հիմնական գումարը և հաշվեգրված տոկոսները մարվում են հավասարաչափ ամսական վճարումների (անուիտետային) սկզբունքով` վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում փոփոխվում են և' վարկի մայր գումարի գծով վճարումները և' հաշվեգրված տոկոսների գումարները, սակայն վարկի գծով ամսական ընդհանուր վճարումների մեծությունը մնում է հաստատուն:

Նշում` Հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման ՀՀ դրամով` վարկի ամսական վճարների հետ միաժամանակ