Ստուգեք Ձեր վարկունակությունը | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

Անհատական սպառողական վարկ

Ստուգեք Ձեր վարկունակությունը

Առանց գրավի վարկեր

Առանց գրավի վարկեր

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Թարմացվել է` 22/09/2015 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

  • Վավեր անձնագիր
  • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իրբանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան):
  • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներև/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` շահութահարկի/եկամտահարկի հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն:
  • Եթե դիմողը Բանկի հաճախորդ չէ, ապա նրա բանկային հաշվի վերջին 12 ամսվա քաղվածքները` աշխատավարձային փոխանցումներով, հաշիվների վերջին 12 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր:
  • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարողեն պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ: