Առանց գրավի վարկեր | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

Unsecured loans

Առանց գրավի վարկեր

Օգնություն, երբ այն անհրաժեշտ է

Իրականացրեք Ձեր նպատակները մեր կողմից
առաջարկվող առանց գրավի վարկերի օգնությամբ:

Իրականացրեք Ձեր նպատակները մեր կողմից առաջարկվող առանց գրավի վարկերի օգնությամբ:

Առանց գրավի վարկեր Առանց գրավի վարկեր

Անհատական սպառողական վարկ

Տոկոսադրույք
14%տարեկան

Վարկի Առավելագույն Գումար
5 միլիոն
ՀՀ դրամ1

Վարկի Առավելագույն Գումար
5 միլիոն ՀՀ դրամ2

Միանվագ
վճարներ
Վարկի գումարի 2%-ը,
առավելագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ

Միանվագ վճարներ
Վարկի գումարի 2%-ը,
առավելագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ

Հակիրճ նկարագրություն և առավելություններ
 • Ստացեք մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ վարկ, առանց գրավի պահանջի
 • Ընտրեք վարկի մարման երկու տեսակներից ըստ Ձեր հարմարության՝ հաստատուն կամ նվազող մնացորդով
 • Օգտվեք մինչև 36 ամիս վարկի ժամկետից
 • Կատարեք վարկի վաղաժամկետ մարում առանց որևէ տուգանքի

Հատուկ առաջարկը գործում է 28.06.2018-30.12.2018 ժամանակահատվածում դիմելու դեպքում:

 

Օվերդրաֆտ

ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ
15%ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ

ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ
2 ՄԻԼԻՈՆ ՀՀ ԴՐԱՄ

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐ
ՉԻ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ

Հակիրճ նկարագրություն և առավելություններ
 • Օգտվեք ճկուն տոկոսադրույքից՝ որքան շատ եք օգտագործում վարկային գիծը, այնքան նվազում է օգտագործված գումարի վրա կիրառվող տոկոսադրույքը:
 • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է անժամկետ
 • Օվերդրաֆտը տրամադրվում է սկսած ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամից
 • Կատարեք անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից
 

Կրեդիտ քարտեր

Տոկոսադրույք
15-18% տարեկան
Կախված քարտի տեսակից

Տոկոսադրույք
15-18% տարեկան Կախված քարտի տեսակից

Վարկի առավելագույն գումար
5 Միլիոն
ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար
5 Միլիոն ՀՀ դրամ

Միանվագ
վճարներ
Չի կիրառվում

Միանվագ վճարներ
Չի կիրառվում

Հակիրճ նկարագրություն և առավելություններ

Մենք առաջարկում ենք 5 տեսակ կրեդիտ և վճարային քարտեր:

 • ԱրՔա Կլասիկ քարտը օգտագործվում է տեղական վճարումների և կանխիկացումների համար` մինչև 500,000 ՀՀ դրամ սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 18%; ամսական սպասարկումը` անվճար:
 • ՄաստերՔարտ Ստանդարտ Flexi քարտը միջազգային քարտ է` մինչև 1 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 15%,սպասարկման ամսական վճարը՝ անվճար:
 • ՄաստերՔարտ Ստանդարտ քարտը միջազգային քարտ է` մինչև 1 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 18%, իսկ սպասարկման վճարը` 1,000 ՀՀ դրամ:
 • ՄաստերՔարտ Ոսկի քարտը միջազգային քարտ է` մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 18%, իսկ սպասարկման վճարը` 1,500 ՀՀ դրամ:
 • ՄաստերՔարտ Պլատինում քարտը միջազգային քարտ է` մինչև 5 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 18%, իսկ սպասարկման վճարը` 3,000 ՀՀ դրամ:
 • ՄաստերՔարտ Black Edition քարտը միջազգային քարտ է` մինչև 5 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով: Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 18%, իսկ սպասարկման վճարը` 5,000 ՀՀ դրամ:
 

1 Մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ՝ STATUS և PLUS հաճախորդների համար:

Առանց գրավի վարկեր

Առանց գրավի վարկեր

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Թարմացվել է` 01/04/2018 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վավեր անձնագիր
 • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իրբանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան):
 • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներև/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` շահութահարկի/եկամտահարկի հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն:
 • Եթե դիմողը Բանկի հաճախորդ չէ, ապա նրա բանկային հաշվի վերջին 12 ամսվա քաղվածքները` աշխատավարձային փոխանցումներով, հաշիվների վերջին 12 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր:
 • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարողեն պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ: