Կանխիկով գործարքներ | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

Money Transfers

Հիմնական այլ ծառայություններ

Կանխիկով գործարքներ

Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում Անվճար
Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1 Անվճար
Կանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո)1 Անվճար
Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ՀՀ դրամով2 0.2%, նվազագույնը
1,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով3
• մինչև 1,000 միավոր 2,000 ՀՀ դրամ
• 1,000 միավոր և ավելի 0.5%
Այլ արժույթներով 1.5%, նվազագույնը
2,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով հնամաշ/շրջանառությունից դուրս եկած թղթադրամների փոխանակում, եթե պահպանված են անհրաժեշտ պաշտպանական հատկանիշները և մասերը4 5%
Կարևոր ծանուցում հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքների վերաբերյալ
Արտարժույթի փոխանակման իրականացում

1 Կանխիկի մուտքագրման առավելագույն օրական սահմանաչափը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ բանկոմատային քարտին կցված յուրաքանչյուր հաշվին:
2 Այլ արժույթների համար տես անկանխիկ գումարների կանխիկացման սակագները:
3 Փոխանակման, հաճախորդի այլ հաշիվներից փոխանցման կամ Բանկի կողմից տրամադրված վարկային գումարների (բացառությամբ կրեդիտ քարտերի) դեպքում չի կիրառվում:
4 Ծառայությունը տրամադրովում է միայն Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի հաճախորդներին:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`

+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 15/06/2016 15:00